Návod na instalaci filtru 5231JA2012A, FL-10J a dalších

1. Uzavřete přívod vody.

2. Odtočte zbývající vodu z chladničky.

3. Odstraňte starý filtr.

4. Hadičku na obou koncích pod pravým uhlem odřízněte (přibližně 10–12 mm)

5. Odšroubujte spojku se závitem a vložte do ní seříznutý konec hadičky, který vede z vodovodního řádu.

Pozor: Zkontrolujte na filtru, nebo na krabičce filtru směr toku vody (označený šipkou). (Vodovodní řád ------> Chladnička)

5. Pevně zatlačte hadičku na vodu do konce filtru, který je označen šipkou směřující dovnitř.

6. Hadičku zatlačte dovnitř až na doraz (přibližně 10–12 mm) a utáhněte spojku se závitem.

Snímek obrazovky 2019-03-28 v 15.22.35

 

7. Odtočte z filtru přibližně 15 litrů vody (dokud voda nepoteče průzračně čistá).

step_2_waterfilter

 

8. Uzavřete přívod vody.

5. Odšroubujte druhou spojku se závitem a vložte do ní druhý seříznutý konec hadičky, který vede z vaší chladničky.

9. Pevně zatlačte hadičku na vodu do konce filtru, který je označen šipkou směřující ven.

6. Hadičku zatlačte dovnitř až na doraz (přibližně 10–12 mm) a utáhněte spojku se závitem.

11. Otevřete přívod vody.

12. Resetujte diodu na vaší chladničce, která upozorňuje na výměnu filtru (dle návodu přiloženého u vaší chladničky)

Snímek obrazovky 2019-03-28 v 15.22.35