Návod na instalaci filtru LT1000P (AGF-LT1000P, GF-1000P)

AC-1000P installation

1. Vyjměte všechny poličky, které by Vám mohly bránit při výměně filtru.

2. Zmáčkněte tlačítko u filtru, aby se vám otevřel kryt, pod kterým se nachází filtr. (Někdy se filtr nachází v levých dveřích chladničky). 

navod-lt1000P-1

3. Odklopte filtr dolů, nebo k sobě a poté otočte filtrem proti směru hodinových ručiček, aby bylo možné filtr vytáhnout.

navod-lt1000P-2

4. Vybalte nový filtr a naistalujte ho na místo starého filtru. 

5. Nový filtr zasuňte do místa starého filtru a uzamkněte jej otočením po směru hodinových ručiček.

navod-lt1000P-3

6. Zkontrolujte, zda v pořádku těsní a nedochází k úniku vody.

7. Vraťte zpátky kryt, který zakrývá filtr.

8. Filtr by se měl po uzamčení sám napustit vodou.

9. Po instalaci filtru je potřeba filtr propláchnout od zbytkového prachu z aktivního uhlí.

10. Odtočte z chladničky 15 litrů vody, dokud voda nepoteče průzračně čistá.